776241192
top of page

Časté otázky

účtovníctvo - daňové poradenstvo - založenie spoločnosti - mzdy - právne služby

Odpovede v oblasti založenia spoločnosti na Slovensku, v rámci slovenského, európskeho a medzinárodného zdaňovania

1. Prečo Slovensko?

Pretože daňové zaťaženie je výrazne nižšie, široká škála položiek na zníženie základu dane, aj jedna osoba môže začať podnikať, nízke náklady na údržbu spoločnosti, oficiálnou menou je euro, jednoduchší a transparentnejší daňový systém ako v okolitých krajinách, elektronická komunikácia s úradmi, 10% a 20% DPH, plne odpočítateľná DPH z kúpnej ceny vozidla a z paliva...

2. Čo potrebujeme k založeniu spoločnosti?

V prvom rade jednu osobnú konzultáciu, ktoré je zadarmo, dokumenty (ktoré pripravujeme my), osobné údaje spoločníkov, v prípade zahraničných členov aj výpis z registra trestov, ak je spoločníkom právnická osoba, tak výpis z obchodného registra – prípadne úradný preklad (čo aj my vieme zabezpečiť), výber názvu spoločnosti a predmetov podnikania, vyhlásenie o zaplatení základného imania, výber sídla (tiež vieme s tým pomôcť).

Čo nepotrebujete: slovenské občianstvo, základné imaniu vložiť na bankový účet, hľadať konateľa zvlášť, keďže aj spoločník môže byť konateľom.

3. Ako dlho trvá založenie spoločnosti?

Založenie spoločnosti do veľkej miery závisí od právnej formy spoločnosti, keďže využívame elektronickú komunikáciu s úradmi, ak spoločnosť má základné predmety podnikania proces od založenia spoločnosti až po zápis v obchodnom registri trvá priebežne max. 15 dní, Špeciálne činnosti, ktoré si vyžadujú osobitné povolenie (napr. klenotnícke, pyrotechnické, masérske, wellness služby, sprievodcovia, cestovné kancelárie, zmenárne, jazykové školy, atď.), To môže trvať ďalší deň alebo dva.

4. Je stanovený minimálny počet zamestnancov pre spoločnosť?

Minimálny počet zamestnancov na Slovensku zatiaľ nie je stanovený, skôr to závisí od rozsahu a veľkosti spoločnosti. Napríklad pri prevádzkovaní dopravnej spoločnosti sa predpokladá, že vodiči sú potrební, ale ich minimálny počet nie je právne upravený.

5. Je potrebné zamestnať konateľa alebo spoločníka v spoločnosti?

Zamestnať konateľa alebo spoločníka vôbec nie je povinné ani potrebné. Výkon činnosti sa môže vykonávať za odplatu alebo zadarmo - v takom prípade sa môžete vyhnúť aj plateniu odvodov. V prípade, že konateľ nie je zamestnaný, ale je pravidelne odmeňovaný, je povinný platiť odvody tak, akoby bol zamestnancom. Sadzba tohto príspevku sa môže výrazne znížiť, ak odmena nie je pravidelná, ale je náhodná, napríklad raz ročne alebo raz za štvrťrok a pod.

6. Koľko predmetov podnikania môže mať spoločnosť?

Počet týchto činností, t.j. rozsah a ich množstvo nie je regulované.

7. Jedna osoba koľko s.r.o.-čiek môže vlastniť, resp. môže byť členom?

Fyzická osoba sám môže byť uvedená iba v 3 s.r.o. V prípade, ak spoločnosť má viac spoločníkov, tak sa to neobmedzuje. Spoločnosť s jednou osobou (spoločníkom) nemôže byť jediným zakladateľom alebo spoločníkom inej spoločnosti. V prípade viacerých zakladateľov alebo členov tento strop tiež nie je obmedzený.

8. Ako často mám deklarovať DPH?

Do 25. dňa nasledujúceho mesiaca alebo štvrťroku, ktorého sa to týka, t.j. každý mesiac alebo štvrťrok. Ak tento deň pripadá na víkend alebo na sviatok, tak tento 25. deň sa posunie na nasledujúci pracovný deň a DPH bude splatná najneskôr do tohto dátumu.

9. Ako sa môžem stať štvrťročným platiteľom DPH?

Keďže každá osoba začína ako mesačný platiteľ DPH, „štvrťročné platiteľstvo“ je len možnosť a nenastáva automaticky. Na tento účel musia byť splnené dve podmienky: musí uplynúť 12 mesiacov od dátumu registrácie DPH a počas tohto obdobia nesmie obrat presiahnuť 100 000 EUR. Po splnení podmienok „štvrťročné platiteľstvo“ sa uplatní od prvého dňa nasledujúceho štvrťroka, ale podmienka obratu sa musí byť zachovaná počas posledných 12 mesiacov. Túto zmenu nemusíte požadovať, musíte to len oznámiť daňovému úradu.

10. Môžu mať viaceré registrované spoločnosti rovnaké sídlo?

Áno, ich počet nie je regulovaný.

bottom of page