776241192
top of page
szlovák cégalapítás Accounting Slovakia
Accounitng services Slovakia

Služby poskytujeme aj ONLINE

Všetko čo potrebujete k založeniu spoločnosti na Slovensku a pre vaše administratívne povinnosti

Open company in Slovakia

Účtovné služby

 • Finančné účtovníctvo - jednoduché a podvojné účtovníctvo

 • Daňové účtovníctvo

 • Účtovné poradenstvo 

 • Spracovanie DPH agendy (DP, KV, SV), evidencia DPH

 • Reporting účtovníctva mesačne, štvrťročne, polročne a pod.

 • Účtovná závierka pre mikro, malé a veľké účtovné jednotky

 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO

 • Evidencia majetku a knihy jázd

 • Intrastat a ďalšie štatistické hlásenia

 • Vypracovanie interných smerníc

 • Kontrola, analýza a rekonštrukcia účtovníctva

 • Príprava účtovníctva pre audit

Accounting Slovakia accountancy

Dane

 • Daňové strategické plánovanie

 • Realizácia investícií a rôznych transakcií

 • Medzinárodné zdaňovanie

 • Transferové oceňovanie a príprava transferovej dokumentácie

 • Daňové registrácie v tuzemsku a v zahraničí

 • Daňové kalkulácie

 • Spracovanie všetkých daňových priznaní

 • Zastupovanie pred daňovým úradom

 • Zastupovanie a pomoc v prípade daňovej kontroly

 • Príprava stanovísk

 • VAT refund

Accounting Slovakia Taxes

Založenie spoločnosti - Kompletný servis na jednom mieste

 • Kompletné založenie spoločnosti na kľúč

 • Predaj už založených (ready made) spoločností

 • Zmeny v obchodnom registri

 • Zabezpečenie sídla spoločnosti

 • Prevod obchodného podielu

 • Kompletné poradenstvo - výber vhodnej formy podnikania na mieru

Accounting Slovakia company establishment

Mzdy

Mzdové účtovníctvo - kompletné spracovanie miezd pre neobmedzený počet zamestnancov

 • Mzdové poradenstvo a konzultácia

 • Pomoc pri registrácii zamestnávateľa

 • Kalkulácia a vyúčtovanie miezd

 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov z a do poisťovní

 • Ročné zúčtovanie dane a vypracovanie daňových priznaní

 • Vypracovanie výkazov za zamestnancov 

 • Vypracovanie prehľadu a hlásenia za zamestnancov 

 • Tvorba reportov

Accounting Slovakia payroll

Právne služby

Informujte sa u nás o slovenských zákonoch

Naši zmluvní advokáti sú odborníkmi najmä v oblastiach civilného, obchodného a trestného práva a napomáhajú nám pri príprave zmlúv, resp. ich posudzovaní. Spolupracujeme pri:

 • založení spoločnosti

 • predaji alebo pri kúpe spoločnosti

 • prevode obchodného podielu

 • likvidácii spoločnosti

 • podnikových kombináciách

 • GDPR

 

Na vyžiadanie klienta vieme zabezpečiť aj právne poradenstvo.

Accounting Slovakia Law Attorney
Szolgáltatások: Contact
Accounting Slovakia contact

Kontakt pre nezáväznú 

cenovú ponuku

Your details were sent successfully!

Office Bratislava

Office Komárno

bottom of page