776241192
 
DSC01113%20copy-min%20(1)_edited.jpg

Vstupná konzultácia je u nás zadarmo!

Nájdete nás v Bratislave a v Komárne.

Cenové ponuky poskytujeme individuálne

Každá cenová ponuka je šitá na mieru.

Účtovníctvo - spracovanie kompletnej agendy

Preferujeme fakturáciu na základe potrebného času a nie podľa položiek v účtovnom denníku. Súčasťou je aj spracovanie DPH.

 • Hodinová odmena sa odvíja od náročnosti práce (mesačne min. 1 hodina): od 30€ / hod.

 

Je možné si vybrať aj mesačný paušál, v tom prípade cena účtovnej závierky je zahrnutá v mesačných splátkach.

Založenie firmy (spoločnosti)

V závislosti od právnej formy, od organizačnej štruktúry, od prepojenia a od spolupráce klienta:

 • založenie sro (s.r.o.): od 499 €

 • založenie vos (v.o.s.): od 499 €

 • založenie ks (k.s.): od 549 €

Predaj existujúcej (ready made sro) spoločnosti:

 • s.r.o. neplatiteľ DPH: od 599 €

 • s.r.o. platiteľ DPH: od 2999 €

Poskytnutie sídla spoločnosti - virtuálne sídlo (mesačne): od 40 €

Poradenstvo podľa druhu a náročnosti: od 50 € / hod.

 • ekonomické a podnikateľské

 • účtovné

 • daňové

 • mzdové

 • právne

Mzdová agenda

Cena sa odvíja od náročnosti a od zložitosti pracovného pomeru: 10€ - 20 € / mes.

Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov PO: od 150 €

Daňové priznanie:

 • daň z príjmov FO (zamestnanec v SK) - 15 €
 • daň z príjmov FO (zamestnanec v zahraničí, príp. aj v SK) - 40 €
 • daň z príjmov FO (podnikateľ - paušál) - od 50 €
 • daň z príjmov FO (kombinácie) - od 60 €
 • daň z motorových vozidiel - od 30 €
 • daň z nehnuteľností - od 30 €
 • daň z príjmov PO - od 100 €

VAT refund - žiadosť o vrátenie DPH z EÚ: od 30 €

Uvedený cenník nezahŕňa všetky naše ponúkané služby.

Naša cenová politika je otvorená a transparentná. Pri tvorbe cien za poskytované služby neukrývame žiadne skryté príplatky, ani žiadne zavádzajúce metodiky pri výpočte prác. Za naše služby fakturujeme len podľa skutočne vykonaných a zrealizovaných prác. I keď ceny netvoríme podľa výsledku hospodárenia klienta, vždy sa berú do úvahy možnosti klienta s účelom optimalizácie a zefektívnenie práce.

Na základe vyššie uvedeného cenníka si viete vypočítať iba orientačnú cenu služieb, v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať a vypýtajte si nezáväznú cenovú ponuku.